L-半胱氨酸盐酸盐无水物
起订量(公斤)价格
1-25125 /公斤
≥25105 /公斤
  • 品牌:泰龙
  • 产地:中国 济南
  • 型号:食品级
  • 发布日期: 2015-12-02
  • 更新日期: 2024-03-04
产品详请

 英文名称:L-Cysteine HydrochlorideAnhydrous;L-Cysteine HCl Anhy

    CAS:52-89-1

    分子式:C3H7NO2S·HCl

    分子量:157.62
    
    级别:AJI92

    外观:白色结晶体或结晶粉末,有强酸味,易溶于水。

  
    用途:
      1、用于*丙烯腈及芳香族*,预防放射性损伤,**和*。
      2、用于化妆品,防止老化。
      3、作为食品添加剂,促进发酵,保持鲜味。
      4、用于天然果汁,防止维生素C氧化褐变